Lịch sử hình thành và phát triển

Xuất phát từ doanh nghiệp xây lắp công trình công nghiệp từ tháng 11 năm 2010. Qua giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển không ngừng với tinh thần: “Hợp tác – Phát triển – Bền vững”, ACinvest dần trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh trong nhiều lĩnh vực: Tư vấn, Xây lắp công trình, Cung cấp dịch vụ xây dựng và Đầu tư dự án Công nghiệp.

Thế mạnh của ACinvest là kết hợp hoàn chỉnh các nhiệm vụ thiết kế và thi công xây lắp tạo ra các công trình mang phong cách hiện đại, chất lượng quốc tế với giá nội địa.

Bằng cách này chúng tôi cung cấp tại chỗ các dịch vụ tư vấn, xây dựng tổng hợp và đa ngành trên cơ sở các kinh nghiệm thu được trên toàn thế giới của các chuyên gia AC.

Qua đó AC đóng góp một cách hiệu quả và thực hiện thành công công tác quy hoạch thiết kế, thi công, nghiệm thu, vận hành các dự án và chương trình của khách hàng hay hoạch định kế hoạch phát triển tối ưu trong tương lai.

“Ðể đạt được thành công đó, ACinvest tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu và đối tác với tinh thần:

“Hợp Tác – Phát Triển – Bền Vững”