Đầu tư dự án CN, Nhập khẩu hàng hóa

AC invest đầu tư các dự án Công nghiệp nhằm cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ: Mặt bằng xây dựng nhà máy sản xuất trong và ngoài KCN; Cho thuê nhà máy, kho bãi; Hợp tác Đầu tư xây dựng – chuyển giao dự án.

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được thông tin chi tiết:

Hotline: 08 333 98 333
Website: www.acinvest.vn