NHÀ MÁY SX, XUẤT KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG – DILIGO

Chủ đầu tư: CÔNG TY CP DILIGO HOLDINGS
Địa chỉ: KCN Thuận thành II, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh