Khu thương mại và dịch vụ GT MASSCO

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quốc Tế Komlife Việt Nam
Địa chỉ: xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên