XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ, MÁY XÂY DỰNG – BIÊN MAI

Chủ đầu tư: CÔNG TY CP BIÊN MAI
Địa chỉ: KCN Cẩm Ðông, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh