NM GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC VÀ SX PHỤ LIỆU NGÀNH MAY

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MAY MẶC THIÊN PHÚ
Địa chỉ: Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương