NHÀ MÁY MAY CÔNG NGHIỆP HÙNG THO

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HÙNG THO
Địa chỉ: Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình