CÔNG TY CP HÓA CHẤT PHÚC LÂM

Địa chỉ: KCN Tằng loỏng, tỉnh Lào Cai